foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Przypominamy!

Rodzice uczniów, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2018/2019 do klasy IV lub V Szkoły Podstawowej nr 3 im. KEN w Skawinie, proszeni są o dostarczenie świadectwa szkolnego  do sekretariatu szkoły (Tel. 12 276-76-56).
ZAPRASZAMY !!!