foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Nauczanie hybrydowe
dla klas I-III

W związku z decyzją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki dotyczącą zmian w funkcjonowaniu szkół
w okresie od 26 kwietnia 2021r. do 2 maja 2021r.
uczniowie klas I - III będą realizować zajęcia w tzw. systemie hybrydowym, natomiast pozostali uczniowie,
z klas IV-VIII, nadal będą uczyć się zdalnie.


Rozporządzenie MEiN z dnia 22.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: ( Dz. U. poz.561,651, 701) nakazuje,
by we wskazanym okresie:
• 50% uczniów uczęszczało na zajęcia w szkole,
• 50% uczniów realizowało edukację zdalną.

Przedstawiamy Państwu i Uczniom planowaną organizację zajęć edukacyjnych w przyszłym tygodniu, wynikającą z uwzględnienia zaleceń zawartych w Roporządzeniu, możliwości organizacyjnych szkoły, potrzeb edukacyjnych uczniów
oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

26.04 - klasy 1b, 2a, 3a
27.04 - klasy 1b, 2a, 3a
28.04 - klasy 1a, 2b, 3b
29.04 - klasy 1a, 2b, 3b
30.04 - klasy 1a, 1b, 2b

Szczegółowy komunikat został przesłany do wiadomości e-dziennikiem.