foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

 KONKURSU„PAMIĘTAMY O NIEPODLEGŁEJ”!

2 października 2021r. w Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu „PAMIĘTAMY O NIEPODLEGŁEJ” pod hasłem „Zaczęło się w Tobruku”

zorganizowanego przez Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i upamiętnianie w formie plastycznej historii naszego Narodu.

W kategorii wiekowej klas I - III uczennice zajęły:

I miejsce – Liliana Kościelniak

III miejsce – Natalia Jezior i Julia Gołdys

Laureatkom gratulujemy sukcesu i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej Szkoły!