foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Warsztaty profilaktyczne

2 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty wychowawczo – profilaktyczne, w których uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII. Klasy 4a, 4b i 5a realizowały temat "Świat gier - uzależnienia behawioralne", klasa 7a temat "Postawy, poglądy i osoby mające wpływ na młodzież", oraz klasa 8a temat "Kłopoty on-line -- cyberprzemoc". 

 

Tematyka zajęć dotyczyła wyznaczania granicy pomiędzy okazjonalnym graniem w gry komputerowe a utratą kontroli w ich używaniu, uświadomienia wagi zjawiska cyberprzemocy, jego wpływu na życie i funkcjonowanie człowieka oraz sposobów zapobiegania i radzenia sobie z nim. Dzięki współpracy z Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie możliwe było zaproszenie prowadzącej warsztaty p. Katarzyny Kudyby (Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator), która w wyjątkowo ciekawy dla uczniów sposób poruszyła tak ważne i aktualne tematy.