foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

DEBATA OKSFORDZKA W NASZEJ SZKOLE

W piątek 24 maja klasy szóste uczestniczyły w niecodziennej lekcji języka polskiego i informatyki - debacie oksfordzkiej. Ktoś by mógł zapytać: Informatyka i polski? Tak! Bowiem debata dotyczyła zagadnień związanych z informatyką i zagrożeń związanych z rozwojem technologii.

Naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny z klasy 6a i 6b.

Pierwsza z nich pełniła rolę propozycji, druga opozycji. Drużyny miały się ustosunkować do tezy debaty, która brzmiała: „Rozwój technologii komputerowych, Internetu i sztucznej inteligencji szansą dla ludzkości”. Propozycja (czyli w tym przypadku klasa 6a) miała przedstawić argumenty potwierdzające tę tezę, a opozycja (czyli klasa 6b) argumenty ją obalające. Trzeba dodać, że temat debaty znany był drużynom ponad tydzień wcześniej, natomiast role w czasie jej trwania zostały rozlosowane na 10 minut przed rozpoczęciem.

Każda z drużyn składała się z czterech mówców. Zadaniem pierwszego było przedstawienie tego, jak drużyna rozumie pojęcia pojawiające się w tezie oraz ogólnych argumentów (za lub przeciw), drugi miał rozwinąć i uszczegółowić argumenty, trzeci powinien polemizować z argumentami strony przeciwnej, natomiast rolą czwartego mówcy było podsumowanie debaty.

Przebieg debaty pokazał, że niełatwo jest zabierać głos na forum publicznym. Coś, co przychodzi łatwo w czasie lekcji, w czasie luźnych rozmów jest dużo trudniejsze, gdy patrzą na nas nie tylko koledzy z klasy, ale i inni uczniowie, a także zaproszeni nauczyciele. Jednak uczniowie w zdecydowanej większości podołali temu zadaniu i z wielkim zaangażowaniem, na miarę swoich możliwości wywiązali się z tego zadania, choć nikomu nie udało się wykorzystać pełnych czterech minut przeznaczonych na jedno wystąpienie.

Debata została podsumowana przez osoby ją obserwujące – nauczycieli i uczniów klas szóstych, którzy poprzez głosowanie zdecydowali, że bardziej przekonały ich argumenty opozycji, czyli klasy 6b wskazującej zagrożenia wynikające z rozwoju technologii komputerowych.

Debatę prowadziła Katarzyna Battek, która była marszałkiem, pomagała jej sekretarz –Amelia Wyroba.

W skład drużyn wchodzili: klasa 6a- Artur Turek, Wiktoria Rzemieniec, Kamil Redisz i Alicja Ostafin; klasa 6b – Aleksandra Kawa, Maria Masłoń, Bartłomiej Styczeń i Wiktoria Romek.

Nad całością czuwały nauczycielki: Aleksandra Mioduszewska i Gabriela Rawska.

Debatanci stwierdzili, że oni chcą więcej. Dlatego już teraz deklarujemy, że w przyszłym roku szkolnym na pewno spotkamy się na nie jednej debacie oksfordzkiej.