foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Przyjaciele naszej szkoły

 

A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej od siebie

A. Asnyk „Dzisiejszym idealistom”

               

Tytuł Przyjaciela Szkoły przyznawany jest osobom i instytucjom, które swoimi działaniami wspomagają pracę Gimnazjum nr 2 w różnych obszarach jego funkcjonowania. Jest on dowodem wdzięczności za trud i serce włożone we współdziałanie w kształtowaniu młodego człowieka.

 

 

 

 • Jacek Krupa - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Adam Najder - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Bożena Borysewicz - Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH
 • Stanisław Pac - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w latach 1998-2002
 • Anna Wąsowicz - Radna Rady Miejskiej
 • Kazimiera Stochel - Prezes Banku Spółdzielczego w Skawinie
 • Elektrownia Skawina S.A.
 • Bahlsen Sweet Skawina
 • Krzysztof Janusz - Dyrektor CKiS w Skawinie w latach 1992-2006
 • Janusz Bysina - Dyrektor CKiS w Skawinie
 • Irena Jałocha - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 1999-2002
 • Krzysztof Droździewicz - Przewodniczący Rady Rodziców w latach 2002-2004
 • Krzysztof Skrzybalski - Studio Filmu i Fotografii „PROFIL”
 • Janusz Pijocha - Rada  Rodziców
 • Marta i Waldemar Ślęczkowie - Rada Rodziców
 • Ks. Grzegorz Odrzywołek
 • Piotr Pietrzko i Grzegorz Pietrzko - Zakład Elektroinstalacyjny „Zelpig” S.C.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy „FREZWID”
 • Bogdan Gubała i Anna Gubała-Sikora -Zakład Produkcji Masarskiej S.C.
 • Krzysztof Kowal - Rada Rodziców
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Małgorzata Wojnarowska - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Renata Ciepły - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2008-2011
 • Piotr Mioduszewski - Drużynowy 1. Skawińskiej Drużyny Harcerzy „Korzenie”
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie
 • Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Małgorzata Kopeć - Asystent Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii
 • Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie
 • Michał Grzeszczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie