foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Uczniowie walczą z nadmiernym hałasem w szkole!

Przeprowadzono  zajęcia edukacyjno- wychowawcze dotyczące hałasu-  jego źródła, szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka, sposobów na ograniczenie hałasu w naszym najbliższym otoczeniu. Każdy z uczniów  zaangażował się w pracę podczas tych zajęć, jedni projektowali plakaty, inni układali rymowanki, kolejni wzięli udział w klasowym konkursie".

 

 

Hałas to nasz wróg, bo niszczy nasz słuch” i  wykonali znaczek będący  symbolem zwalczania hałasu. Następnie przypinali  wybranej osobie przygotowane symbole  i wspólnie dbali o przestrzeganie zasad zachowania zgodnych z przyjętą deklaracją. Uczniowie którym udało się zdobyć najwięcej znaczków otrzymali dyplomy „Przyjaciela ciszy”, a inni miano "Strażników ciszy". Życzymy sobie i innym, aby podczas przerw słychać było tylko ciiiiiiiiiiiiiiszę :).