foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie:

* 29 Listopada – nieparzyste 1,3,5,7,9,11,13,

* Babetty,

* Batorego Stefana,

* Bagienki,

* Browarna,

* Chmielka Stanisława,

* Działkowców,

* Energetyków,

* Estery,

* Hallerów,

* Hałacińskiego Ppł. Andrzeja,

* Kazimierza Wielkiego,

* Kilińskiego Jan,

* Kolejowa,

* Konopnicka Maria,

* Korabnicka – parzyste do nr 18 ( 2,4,6,8,10,12,14,16,18) i nieparzyste do nr 5 (1,3,5),

* Korabnicka Boczna,

* Kościelna,

* Krakowska,

* Krzywa,

* Lipowa,

* Łąkowa,

* Mickiewicza Adama,

* Nad Wodą,

* Niepodległości,

* Okrężna,

* Pachla Feliksa,

* Piastowska,

* Józefa Piłsudskiego – parzyste do nr 30(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) i nieparzyste do nr 89,

Pisary,

* Podgórki,

* Podwale,

* Pokoju,

* Polna,

* Przemysłowa,

* Rynek,

* Rzeczna,

* Sikorskiego Władysława,

* Skawińska,

* Słowackiego Juliusza,

* Sobieskiego Jana,

* Spółdzielcza,

* Studzińskiego O. Adama F.,

* Szwedzka,

* Torowa,

* Torowa Boczna,

* Troski Ks. Walentego,

* Tyniecka,

* Węgierska,

* Wojska Polskiego,

* Wspólna,

* Za Górą,

* Zamkowa,

* Zielona,

* Żychonia Mjr Jana,

* Żwirowa

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie z siedzibą w Skawinie przy ul. Mickiewicza 11 a, tel: 12 276 76 56, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie możliwy jest pod numerem tel. nr. 606 487 587  lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowePana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Krakowie
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Z dniem  01.01.2023r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, 32-050 Skawina, ul. Adama Mickiewicza 11a – Administrator Danych, powołuje Pana  Pawła Chochoła na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 606 487 587

Z dniem 25.05.2018r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, 32-050 Skawina, ul. Adama Mickiewicza 11a – Administrator Danych, powołuje Pana Janusza Nowak na stanowisko Administratora Systemu Informatycznego telefon: 12 276 76 56

Na podstawie  Art. 37 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE. L. z 2016 r. 119.1)        

Logopeda

Zajęcia z logopedą są przeznaczone dla dzieci z deficytami z zakresu wymowy. 

Podczas zajęć dzieci nie tylko usprawniają aparat mowy (ćwiczenia praksji oralnej), ale również ćwiczą funkcje lewopółkulowe (lewa półkula mózgu odpowiada m.in. za sekwencyjne przetwarzanie informacji, w tym naukę mówienia oraz czytania), percepcję słuchową (w tym słuchu fonematycznego), wzorkową, usprawniają funkcje poznawcze, a także wykonują zadania programowania języka.

Wszystkie te działania mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie zaburzeń mowy oraz pracę z zakresu walki z dysleksją.

Zadania logopedy szkolnego:

 • Przeprowadzenie badań przesiewowych uczniów klas nowoprzybyłych w celu zweryfikowania stanu mowy dzieci;

 • Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy logopedycznej u dzieci;

 • Prowadzenie zajęć logopedycznych;

 • Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy.

Cele terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.

 • Wzbogacanie słownictwa.

 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

 • Stymulowanie funkcji lewopółklulowych

 • Stymulowanie uczniów zagrożonych dysleksją

 • Wspomaganie nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®

 

Polecamy również filmiki wspomagające ćwiczenia w domu, autorstwa naszego logopedy:

- Kiedy do logopedy? ---> TUTAJ

- Logopedyczne zabawy domowe ---> TUTAJ

- Ćwiczenia artykulacyjne ---> TUTAJ

 

Dzień tygodnia Dagmara Mzyk
PONIEDZIAŁEK 8:00 - 15:00
WTOREK 12:00 - 16:00
ŚRODA 12:00 - 15:00
CZWARTEK 8:00 - 10:00; 12:30 - 14:30
PIĄTEK 8:00 - 10:00;  10:30 - 13:30

 

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej prężnie działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to projekt unijny modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Czytaj więcej...

Nasza oferta

„ Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy….”

                                                                                                      Seneka Młodszy

 

 • Nauka na jedną zmianę: zajęcia od godz. 8.00,
 • Mało liczebne klasy,
 • Uczeń w centrum uwagi; przyjazna atmosfera,
 • Atrakcyjna oferta  edukacyjna:
  • ciekawe lekcje, projekty edukacyjne, konkursy,
  • indywidualizacja nauczania,
  • doradztwo zawodowe,
  • zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom uczniów (m.in.językowe, matematyczne, komputerowe (programowanie), robotyka, taneczne, sportowe (basen), muzyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, drużyny zuchowe),
  • promocja nauki, osiągnięć uczniów i nauczycieli, system nagród  dla  uczniów,
  • opieka psychologiczno - pedagogiczna (zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, opieka pielęgniarki, gimnastyka korekcyjna),
 • E- dziennik,
 • Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra,
 • Efektywne zarządzanie szkołą,
 • Wychowanie do wartości,
 • Efektywna współpraca z  rodzicami i  instytucjami wspierającymi szkołę,
 • Bezpieczeństwo - Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, profesjonalny system monitoringu,
 • Nowoczesne, przestronne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne (multimedia), dwie pracownie komputerowe, biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnia, gabinety nauczycieli specjalistów,  wielofunkcyjne  boisko,
 • Świetlica (od 7:00 do 16:30) - opieka, zajęcia, odrabianie zadań,
 • Pyszne obiadki,  sklepik,
 • Dowóz.