foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Harmonogram dowozu uczniów

w roku szkolnym 2022/2023

* Autobus szkolny może przyjechać na przystanek docelowy z kilku minutowym opóźnieniem
wynikającym z warunków panujących na drodze w danym dniu oraz odbiór uczniów z innych szkół podstawowych.

Przywozy:

                                                                     obowiązuje od 05.09.22

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,6a, 8a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 8a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
1a, 1b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
2a, 2b, 4a, 4b,  5a, 5b, 6a, 8a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 8a

7.20 – Rzepnik

3a, 3b, 4a, 5a, 5b,6a, 8a

7.20 – Rzepnik
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 8a

7.20 – Rzepnik
1a, 1b, 4a, 5a,  5b,  6a

7.20 – Rzepnik
2a, 2b, 4a, 5a, 5b, 6a, 8a

7.20 – Rzepnik
3a,3b, 4a, 4b,5a, 5b, 6a, 8a

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b, 5b

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
2a, 2b, 3a, 3b, 8a

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b,3a, 3b

7.50 – Huta
8.05 – Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b,

08.20 – Rzepnik
1a, 1b, 2a, 2b

08.20 – Rzepnik
1a, 1b, 5b

08.20 – Rzepnik
2a, 2b, 3a, 3b, 8a

08.20 – Rzepnik
1a,1b,3a, 3b

08.20 – Rzepnik
1a, 1b,2a,2b,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwozy:

obowiązuje od 05.09.22

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

12.40 –Rzepnik
4a, 6a,

 

12.40-Rzepnik
2a, 2b, 5a,

 

12.40 – Rzepnik
1a, 1b, 3a, 3b

 

12.40 – Rzepnik
2a, 2b, 3a, 3b

 

12.40 - Rzepnik
3a, 3b, 5a, 5b, 6a

 

13.40–Huta+Podgórki
1b, 1b, 2a, 2b,3a, 3b
4a, 4b, 5a, 5b, 8a

 

13.40-Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a ,2b, 3a, 3b
4a, 4b, 6a, 8a

 

13.40– Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a ,2b, 3a, 3b,
4a, 4b, 5a, 6a

 

13.40-Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b,3a, 3b,
4a, 4b, 6a

 

13.40-Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b, 5a, 5b, 6a

 

14.40-Rzepnik
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 5a, 5b, 8a

 

14.40- Rzepnik
1a, 1b, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 8a

 

14.40- Rzepnik
2a, 2b, 4a, 5b, 6a, 8a

 

14.40- Rzepnik
1a, 1b, 4a, 4b,
5a, 3b, 6a, 8a

 

14.40- Rzepnik
1a, 1b, 2a, 2b, 
4a, 8a

 

15.30 –Huta + Podgórki
8a

 

15.30-Huta+Podgórki
5b, 8a

 

15.30-Huta+Podgórki
5b, 8a

 

15.30-Huta+Podgórki
5a, 5b, 8a

 

15.30-Huta+Podgórki
8a