foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Harmonogram dowozu uczniów

w roku szkolnym 2021/2022

* Autobus szkolny może przyjechać na przystanek docelowy z kilku minutowym opóźnieniem
wynikającym z warunków panujących na drodze w danym dniu oraz odbiór uczniów z innych szkół podstawowych.

Przywozy:

                                                                     obowiązuje od 31.01.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6.50 – Huta,
7.00 – Podgórki
1b, 4a, 4b,5a, 7a,8a

6.50 – Huta,
7.00 – Podgórki
2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 7a, 8a

6.50 – Huta,
7.00 – Podgórki
3a, 3b, 4a, 4b, 7a, 8a

6.50 – Huta,
7.00 – Podgórki
2a, 2b, 4a, 4b,  5a, 7a, 8a

6.50 – Huta,
7.00 – Podgórki
3a, 3b, 4b,5a, 7a, 8a

7.25 – Rzepnik
1a,1b, 4a, 4b, 5a,7a, 8a

7.25 – Rzepnik
2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 7a, 8a

7.25 – Rzepnik
3a, 3b, 4a, 4b, 7a, 8a

7.25 – Rzepnik
2a,2b,4a, 4b, 5a, 7a, 8a

7.25 – Rzepnik
3a,3b, 4b,5a, 7a, 8a

7.55 – Huta
8.05 – Podgórki
2a, 2b,3a,3b,7a

7.55 – Huta
8.05 – Podgórki
1b,3a, 3b

7.55 – Huta
8.05 – Podgórki
1b,2a,2b,5a

7.55 – Huta
8.05 – Podgórki
1b,3a,3b

7.55 – Huta
8.05 – Podgórki
1b,2a,2b,4a

08.25 – Rzepnik
2a, 2b,3a

08.25 – Rzepnik
1a,1b,3a

08.25 – Rzepnik
1a, 1b,2a,2b,5a

08.25 – Rzepnik
1a,1b,3a, 3b

08.25 – Rzepnik
1a, 1b,2a,2b,4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwozy:

obowiązuje od 31.01.

*  - kurs z dodatkowym przystankiem przy SP1

** - kurs z dodatkowym przystankiem przy SP2

PONIEDZIAŁEK*

WTOREK*

ŚRODA*

CZWARTEK*

PIĄTEK*

12.45 –Rzepnik
2a,2b,5a,

*

12.45-Rzepnik
2a,2b,3a,4b

*

12.45 – Rzepnik
1a,1b,4a,4b

*

12.45 – Rzepnik
3a,4a,4b,5a

*

12.45 - Rzepnik
3a

*

13.40–Huta+Podgórki
1b,2a,2b,3a,3b
4a,4b,5a,

**

13.40-Huta+Podgórki
1b,2a,2b,3a,3b
4a,4b,5a

**

13.40– Huta+Podgórki
1a,1b,2a,2b,3a,3b
4a,4b,5a

**

13.40-Huta+Podgórki
1b,2a,2b,3a,3b
4a,4b,5a

**

13.40-Huta+Podgórki
1b,2a,2b,3a,3b,
4a,4b,5a

**

14.40-Rzepnik
1a,1b,3a,4a,4b,8a

*

14.40- Rzepnik
1a,1b,4a,5a,7a,8a

*

14.40- Rzepnik
2a,2b,3a,3b,5a,7a,8a

*

14.40- Rzepnik
1a,1b,2a,2b,
7a,8a

*

14.40- Rzepnik
1a,1b,2a,2b
4a,4b,5a,7a,8a

*

15.30 –Huta + Podgórki
7a,8a

**

15.30-Huta+Podgórki
7a,8a

**

15.30-Huta+Podgórki
7a,8a

**

15.30-Huta+Podgórki
7a,8a

**

15.30-Huta+Podgórki
7a,8a

**

16.00-Rzepnik 7a,8a

**