foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Historia naszego Gimnazjum

 

Gimnazjum nr 2 w Skawinie  zostało powołane do życia Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr VIII/50/99 z dnia 12 marca 1999 roku.  Siedzibą  Gimnazjum nr 2 w Skawinie stał się budynek dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 11a. Przez pierwsze dwa lata szkoły funkcjonowały w budynku wspólnie, po czym Szkoła nr 3 w Skawinie uległa likwidacji, a uczący się w niej uczniowie przeszli do Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Skawinie.

W Uchwale z dnia 12 marca 1999 roku, określono także obwód Gimnazjum nr 2 w Skawinie: dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie oraz miejscowości: Jaśkowice, Wielkie Drogi, Borek Szlachecki, Pozowice, Krzęcin, Grabie i Kopanka.

Funkcję dyrektora  Gimnazjum nr 2 w Skawinie powierzono mgr Elżbiecie Gutierrez, dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie.

W pierwszym roku szkolnym naukę w Gimnazjum rozpoczęło 216 uczniów, w ośmiu oddziałach klas pierwszych. Wcześniej odbył się etap tworzenia Gimnazjum od podstaw: wydzielania pomieszczeń gimnazjalnych, ich zagospodarowywanie, konieczne remonty, organizacja kancelarii i sekretariatu, zatrudnianie nowej kadry pedagogicznej, organizacja dowozu uczniów, programowanie i planowanie pracy szkoły, tworzenie struktury organizacyjnej, opracowywanie podstawowych dokumentów: w tym Statutu, Szkolnego Zestawu Programów i Programu Wychowawczego.

 

Dla uczniów początkiem przygody z gimnazjum był 1 września 1999 roku.

Początki były trudne, ale ciekawe, przecież wszystko działo się po raz pierwszy. Pierwsze wybory do Parlamentu Uczniowskiego miały miejsce 18 września 1999 roku. Na zebraniu inauguracyjnym wyodrębniono sekcje: naukową, gospodarczą, kulturalno-rozrywkową, do spraw uczniowskich i sportową, w tym kształcie Samorząd Uczniowski działa do dnia dzisiejszego.

Pierwsze pasowanie na gimnazjalistę odbyło się 28 października 1999 roku. Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie, zaś w turnieju wykazali, że są godni nosić zaszczytne miano Gimnazjalisty. Nawiązując do tradycji średniowiecznej, uczniowie wcielili się w rycerzy, których pasowania dokonała Pani Dyrektor – królowa.

 

14 października 2003 roku szkoła otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z imieniem szkoły dokonali pan Adam Najder – burmistrz Miasta i Gminy Skawina i pani Bożena Borysewicz - wizytator, a poświęcił ją biskup Kazimierz Nycz.

Podczas wspaniale zorganizowanej uroczystości gimnazjum otrzymało także sztandar, którego fundatorem była Rada Rodziców. Gratulacje, słowa uznania i życzenia wielu sukcesów w pracy z tak zobowiązującym patronem, do dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców skierowali Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik, Małopolski Kurator Oświaty Elżbieta Lęcznarowicz i Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. Michał Śliwa oraz wielu  innych sympatyków i przyjaciół szkoły. Dzięki uroczystości zorganizowanej z dużym rozmachem, szkoła wzbogaciła swą bazę dydaktyczną o wiele cennych pomocy dydaktycznych.

 

W roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum uczestniczyło w akcji „ Szkoła z klasą” zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Nauczyciele i uczniowie pracowali nad 6 zadaniami, których efekty zaświadczyły, że szkoła „ma klasę”. Tytuł „Szkoły z klasą” gimnazjum otrzymało 10 października 2003 roku.