foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo :) 

Dzisiaj uczniowie wzięli udział w próbnej ewakuacji na wypadek zagrożenia pożarowego. Nauczyciele i uczniowie ćwiczyli opuszczenie szkoły drogami i wyjściami ewakuacyjnymi oraz ustawienie się na boisku szkolnym w celu sprawdzenia obecności. Próbna ewakuacja wypadła pomyślnie.

 

 

Fotorelacja: