foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

„Nasza szkoła jest jak okręt, którym płyniemy po oceanie wiedzy”

 

 

 

 

15 X 2019r. nasza szkoła im. Komisji Edukacji Narodowej obchodziła kolejne święto. Dzień ten był szczególnie ważny dla wszystkich pierwszoklasistów i ich rodziców, ponieważ nadszedł czas uroczystego ślubowania, dzięki któremu „pierwszaki” zostaną oficjalnie przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz MiG Skawina- Norbert Rzepisko, Dyrektor CKiS - Tomasz Stawowy, Dyrektor Muzeum Regionalnego - Czesław Gąsiorowski, przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Okarmus, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.

Pojawił się również sam król August Poniatowski by zapoznać „adeptów” z genezą Święta Patrona Szkoły – Komisji Edukacji Narodowej i pogratulować pasowania na uczniów tej szkoły.

Wszystkich zebranych ciepło powitała pani Dyrektor Elżbieta Gutierrez, mianowana na ten czas admirałem floty.

„Nasza szkoła jest jak okręt, którym płyniemy po oceanie wiedzy - uczy nas i wychowuje dając radość i poczucie bezpieczeństwa” - po tych słowach kapitana - Leny Tatary, uczniowie przystąpili do zdobywania biletów, które uprawniały ich do odbycia rejsu po „Oceanie Wiedzy”. Dzieci musiały wykazać się wiedzą i różnymi umiejętnościami m.in. znajomością liter, przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa, dbałością o środowisko, oraz wiedzą o swojej ojczyźnie.

Zaprezentowali również umiejętność śpiewania oraz tańca /„Morze”/, który zachwycił widownię.

Po występie, który był pierwszym zdanym pomyślnie przez nich egzaminem, uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania. Pasowania dokonała Dyrektor Elżbieta Gutierrez, a pamiątkowe dyplomy wręczył wice - Dyrektor Janusz Nowak.

Po ślubowaniu nowym pełnoprawnym członkom społeczności uczniowskiej wręczono prezenty przygotowane przez ich starszych kolegów – uczniów klas II, Dyrektora Muzeum Regionalnego Czesława Gąsiorowskwego oraz Radę Rodziców.

Następnie uczniowie udali się do sal na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Tak zakończył się jeden z najpiękniejszych i niezapomnianych dni w życiu uczniów klas I. W przyszłości będą uroczyście obchodzić inne szkolne święta, ale pasowanie jest tym pierwszym i najważniejszym w życiu każdego ucznia.

Fotorelacje dostępna jest TUTAJ

Film dostępny jest tutaj TUTAJ.