foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Spotkanie ze Strażą Miejską

W ramach działań promujących bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły uczniowie klasy 1a spotkali się z inspektorem STRAŻY MIEJSKIEJ – p. Bogusławą Wyrobą. Wysłuchali pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego. 

 

 

 

Dzieci aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, a świadczyła o tym ilość zadawanych pytań i przemyślanych uczniowskich wypowiedzi na temat potrzeby bycia widocznym na drodze.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali opaski i kamizelki.