foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Cybernauci – Kompleksowy Projekt Kształtowania Bezpiecznych Zachowań w Sieci

W dniach 6-7 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w cyklu szkoleń z programu CYBERNAUCI – KOMPLEKSOWY PROJEKT KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ W SIECI, który jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.

 

Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. W projekcie udział wzięli uczniowie klas 2 i 3 oraz nauczyciele, szkolenia miały formę warsztatów, które prowadziła Pani, Emisariuszka Bezpiecznego Internetu Cybernauci.