foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

W dniu 05.04.2018 roku w Naszej szkole odbył się finał Gminnego Międzyświetlicowego Konkursu „Kolorowa Wielkanoc”. Tematem konkursu było przygotowanie ozdoby wielkanocnej - kartki, pisanki, stroika - dowolna techniką plastyczna.

Natomiast jego głównymi celami były: nawiązanie do tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie twórczych zainteresowań, kreatywności i wyobraźni u dzieci. Dostarczone prace zostały wykonane grupowo w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-II i kl. III i IV. W konkursie wzięło udział 10 szkół: SP w Zelczynie, SP w Radziszowie, SP w  Wielkich Drogach, SP w Jaśkowicach, SP w Rzozowie, Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, SP nr 1 w Skawinie, SP nr 3 w Skawinie, SP nr 4 w Skawinie oraz SP nr 6 w Skawinie.

Oceny prac dokonało 4- osobowe Jury: przewodnicząca Pani Małgorzata Tomala- kierownik CKiS w Skawinie, dyr Muzeum Regionalnego w Skawinie Pan Czesław Gąsiorowski, dyr SP nr 3 w Skawinie Pani Elżbieta Gutierrez oraz nauczyciel zajęć artystycznych SP nr w Skawinie i SP w Borku Szlacheckim Pani Agnieszka Król. Po długich i profesjonalnych obradach Jury wyłoniło 3 miejsca w każdej z kategorii. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria kl. I-II                                                Kategoria kl. III-IV

I miejsce- SP w Jaśkowicach                             I miejsce- SP nr 3 w Skawinie

II miejsce- SP nr 6 w Skawinie                         II miejsce- Zespół Placówek Oświatowych w Kopance

III miejsce- SP nr 3 w Skawinie                       III miejsce- SP w Wielkich Drogach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą wspaniałych wyników, nagród oraz wszystkim uczestnikom, na których również czekały upominki ufundowane przez Radę Rodziców SP nr 3 w Skawinie. Dziękujemy również wychowawcom wyżej wymienionych szkół za przygotowanie świetliczan i udział w konkursie.

     W całej uroczystości mieliśmy również przyjemność gościć kierownika wydziały edukacji Pana Marka Marca. Imprezę umiliła również pogadanka dyr Czesława Gąsiorowskiego nt tradycji Świąt Wielkanocnych oraz przygotowane przez Niego podarunki. Wesołych chwil dostarczył Nam także taneczny występ uczennic klasy I.

Po części oficjalnej i artystycznej wszyscy uczestnicy, Jury oraz zaproszeni Goście zostali zaproszeni na pyszny świąteczny serniczek oraz kolorowe kanapeczki wykonane przez Panie kucharki Naszej szkoły, którym również składamy serdeczne podziękowania.

Galeria