foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Ubezpieczenie uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły są ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej AXA.

W załącznikach są dostępne szczegółowe informacje dotyczące warunków ubezpieczenia oraz niezbędne dokumenty:

Procedura postępowania do likwidacji szkody:

1. Należy wejść na stronę bezpieczny.pl 

2. Po prawej stronie u góry należy kliknąć w zakładkę: zgłoś zdarzenie

3. Po kliknięciu pokazuje się strona, gdzie można pobrać odpowiedni druk ( w tym wypadku nnw szkolne)

4. Po kliknięciu pokazuje się strona gdzie są podane informacje, jak zgłosić szkodę oraz jakie dokumenty należy zgromadzić.

5. Szkodę można zgłosić on-line, oraz tradycyjnie drogą pocztową (adres tak jak w formularzu z dopiskiem:  szkody nnw – Bezpieczny.pl)

6. Szkoła poda informację o numerze polisy, który należy wpisać.

7. Oświadczenie wypełnione przez placówkę nie będzie konieczne po dostarczeniu list osób ubezpieczonych.