foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

NASZA OFERTA

 

  • Jednozmianowość: zajęcia od godz. 8.00.

(wydzielony cały parter i I piętro),

  • Mało liczebne klasy - indywidualizacja nauczania,
  • Atrakcyjna oferta  edukacyjna:

- ciekawe lekcje, konkursy,

- zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom uczniów (m.in. językowe, matematyczne, komputerowe – programowanie,
taneczne, sportowe (basen), muzyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, drużyny zuchowe),

- opieka psychologiczno - pedagogiczna (zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, opieka pielęgniarki),

- realizacja projektów, innowacji, wycieczki, E- dziennik,

  • Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra,
  • Wychowanie do wartości,
  • Bezpieczeństwo - profesjonalny system monitoringu,
  • Nowoczesne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne (multimedia), pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia,
  • Świetlica (7.00 – 17.00); opieka, zajęcia, odrabianie zadań,
  • Pyszne obiadki,  sklepik,
  • Dowóz.