foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Nasza oferta

 

 • Jednozmianowość: zajęcia od godz. 8.00.
 • Mało liczebne klasy - indywidualizacja nauczania,
 • Atrakcyjna oferta  edukacyjna:
  • ciekawe lekcje, konkursy,
  • zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom uczniów (m.in. językowe, matematyczne, komputerowe – programowanie,
  • taneczne, sportowe (basen), muzyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, drużyny zuchowe),
  • opieka psychologiczno - pedagogiczna (zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, opieka pielęgniarki),
  • realizacja projektów, innowacji, wycieczki, E- dziennik,

 

 • Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra,
 • Wychowanie do wartości,
 • Bezpieczeństwo - profesjonalny system monitoringu,
 • Nowoczesne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne (multimedia), pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia,
 • Świetlica - opieka, zajęcia, odrabianie zadań,
 • Pyszne obiadki,  sklepik,
 • Dowóz.