foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Harmonogram dowozu uczniów

w roku szkolnym 2020/2021

* Autobus szkolny może przyjechać na przystanek docelowy z kilku minutowym opóźnieniem
wynikającym z warunków panujących na drodze w danym dniu oraz odbiór uczniów z innych szkół podstawowych.

Przywozy:

                                                                     obowiązuje od 01.02.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6.50 Huta, Podgórki

1a, 1b, 4a, 6a, 7a

6.50 Huta, Podgórki

2a, 2b, 4a, 6a, 7a

6.50 Huta, Podgórki

3a, 3b, 4a, 6a, 7a

6.50 Huta, Podgórki

2a, 2b, 3a, 4a, 6a, 7a

6.50 Huta, Podgórki

3a, 3b, 4a, 6a, 7a

7.25 Oś. Rzepnik

1a, 1b, 4a, 6a, 7a

7.25 Oś. Rzepnik

2a, 4a, 6a, 7a

7.25 Oś. Rzepnik

3a, 3b, 4a, 6a, 7a

7.25 Oś. Rzepnik

2a, 3a, 4a, 6a, 7a

7.25 Oś. Rzepnik

3a, 3b, 4a, 6a, 7a

7.55 Huta, Podgórki

2a, 2b, 3a

7.55 Huta, Podgórki

1a, 1b, 3a, 3b

7.55 Huta, Podgórki

1a, 1b, 2a, 2b

7.55 Huta, Podgórki

1a, 1b, 3b

7.55 Huta, Podgórki

1a, 1b, 2a, 2b

8.25  Oś. Rzepnik

2a, 3a, 3b

8.25  Oś. Rzepnik

1a, 1b, 3a, 3b

8.25  Oś. Rzepnik

1a, 1b, 2a

8.25  Oś. Rzepnik

1a, 1b, 3b

8.25  Oś. Rzepnik

1a, 1b, 2a,

8.55 Huta, Podgórki

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwozy:

obowiązuje od 01.02.

PONIEDZIAŁEK*

WTOREK*

ŚRODA*

CZWARTEK*

PIĄTEK*

12.40 Podgórki + Huta

4a, 6a

 

12.40 Oś. Rzepnik + Huta

2a, 3a, 4a

 

12.40 Podgórki + Huta

1a, 1b, 2a, 3a, 3b

 

12.40 Oś. Rzepnik + Huta

2a, 2b, 3b, 6a

 

12.40 Podgórki + Huta

3a, 3b

 

13.40 Oś. Rzepnik

1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 6a

13.40 Oś. Rzepnik

1a, 1b, 3b, 6a

13.40 Oś. Rzepnik

1a, 1b, 2a, 3a, 3b,4a, 6a

13.40 Podgórki + Huta

1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 4a, 6a

13.40 Oś. Rzepnik + Huta

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 6a

14.10 Podgórki + Huta

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b

14.30 Podgórki + Huta

1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 4a, 6a, 7a

14.30 Podgórki + Huta

2b, 4a, 6a, 7a

14.10 Oś. Rzepnik

1a, 1b, 3a, 4a

14.40 Podgórki + Huta

1a, 1b, 2b, 4a, 6a, 7a

14.40 Oś. Rzepnik + Huta

7a

15.20 Oś. Rzepnik

7a

15.20 Oś. Rzepnik

7a

14.30 Podgórki + Huta

7a

15.20 Oś. Rzepnik

7a

15.20 Podgórki

7a

 

 

15.20 Oś. Rzepnik

7a