foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Harmonogram dowozu uczniów

w roku szkolnym 2023/2024

* Autobus szkolny może przyjechać na przystanek docelowy z kilku minutowym opóźnieniem
wynikającym z warunków panujących na drodze w danym dniu oraz odbiór uczniów z innych szkół podstawowych.


Opiekun dowozów pani Agnieszka Bębenek jest dostępna od poniedziałku do piątku w szkole od godziny 10:00 - 11:00.
Pani Agnieszka odpowie na Państwa pytania związane z dowozami osobiście lub tel. 122767656 wew. 34


 

Przywozy:

                                                                     obowiązuje od 26.02.2024r.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a(ch), 5b(ch),6a, 7a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 6a(ch), 6b(ch), 7a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
1a, 1b, 4a, 4b, 5a, 6a(dz), 6b(dz), 7a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
2a, 2b, 4a, 4b,  5a, 5b, 6a(ch), 6b(ch), 7a

6.45 – Huta,
6.55 – Podgórki
3a, 3b, 5a, 5b,
6a(dz), 6b(dz), 7a

7.20 – Rzepnik

2a, 2b, 3a, 3a, 4a, 5a

(ch), 5b(ch), 6a, 7a

7.20 – Rzepnik
2a, 2b, 4a, 4b, 5b, 6a(ch),6b(ch), 7a

7.20 – Rzepnik
1a, 1b, 4a, 4b, 5a,  6a, 6b, 7a

7.20 – Rzepnik
2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a(ch), 6b(ch), 7a

7.20 – Rzepnik
3a, 3b, 5a(dz), 5b(dz),
6a(dz), 6b(dz), 7a

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b, 4b, 5a(dz), 5b(dz), 6b

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b, 3a, 3b, 5a, 6a(dz), 6b(dz)

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
2a, 2b, 3a, 3b, 5b

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b,3a, 3b, 6a(dz), 6b(dz)

7.50 – Huta
8.00 – Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b, 5a(chł), 5b(chł)

08.20 – Rzepnik
1a, 1b, 4b, 5a(dz), 5b(dz), 6b

08.20 – Rzepnik
1a, 1b, 3a, 3b, 6a, 5a 6a(dz), 6b(dz)

08.20 – Rzepnik
2a, 2b, 3a, 3b, 5b

08.20 – Rzepnik
1a,1b,3a, 3b, 6a(dz), 6b(dz)

08.20 – Rzepnik
1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b, 6a(ch), 6b(ch)

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Odwozy:

obowiązuje od 26.02.2024r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

 

 

11.50

Huta + Podgórki

3b, 5a, 5b

 

12.45 –Rzepnik
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4b

 

 

12.45-Rzepnik
2a, 4a(ch),

12.45 – Rzepnik
1a, 1b, 2b, 4a(dz), 6a 

12.45 – Rzepnik
2a, 2b, 3a, 3b,
4b(ch) 5a

 

12.45 - Rzepnik
3a, 3b, 4a(dz), 4b(dz),  5a, 5b, 6b

13.45–Huta+Podgórki
1b, 1b, 2a, 2b,3a, 3b
4a(dz), 4b, 5a, 5b(ch), 6a,6b

13.45-Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a ,2b, 3a, 3b
4a, 4b, 5a(ch), 5b(ch), 6a, 6b

 

13.45– Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a ,2b, 3a, 3b,
4a, 4b, 5a(dz), 5b(dz), 6a

13.45-Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b,3a, 3b,
4a, 4b, 5a, 5b, 6a

 

13.45-Huta+Podgórki
1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b(dz), 6a, 

 

14.40-Rzepnik
3b, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a

 

14.40- Rzepnik
1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b,
5a, 5b, 6a, 6b, 7a

 

14.40- Rzepnik
2a, 3a, 3b, 4a(ch), 4b, 5a, 5b, 6b, 7a

14.40- Rzepnik
1a, 1b, 4a, 4b,
5b, 6a, 6b, 7a

14.40- Rzepnik
1a, 1b, 2a, 2b, 
4b(ch), 6a, 7a

 

15.00 –Huta + Podgórki
4a(ch), 5a(dz), 5b(dz), 7a

15.00-Huta+Podgórki
5a, 5b(dz), 7a

15.30-Huta+Podgórki
5a(ch), 5b(ch), 4b, 6b, 7a

15.30-Huta+Podgórki
4a, 6b, 7a

15.30-Huta+Podgórki
4b(ch), 7a