foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Misja szkoły

 

Zadaniem naszej szkoły jest nauczanie i wspieranie Rodziców w edukowaniu i wychowywaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, wyposażoną w kompetencje kluczowe, umiejącą znaleźć miejsce w "małej i wielkiej Ojczyźnie".

 

 

Wizja szkoły

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać na miarę swoich możliwości.

Szkoła jest otwarta, demokratyczna, bezpieczna, w relacjach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość. Nauczyciel pracuje w dobrych warunkach (klasy są nieliczne, baza szkoły jest dobra, praca bardzo dobrze zorganizowana). Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Szkoła cieszy się dobrą renomą w środowisku, oferując usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.