foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Wymagania edukacyjne 2021/2022

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

Wymagania edukacyjne - klasa 1

Wymagania edukacyjne - klasa 2

Wymagania edukacyjne - klasa 3

J. POLSKI:

Wymagania edukacyjne - klasa 4

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8

MATEMATYKA:

Wymagania edukacyjne - klasa 4

Wymagania edukacyjne - klasa 5

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukcyjne - klasa 8

J. ANGIELSKI:

Wymagania edukacyjne - kl. 1-3

Wymagania edukacyjne - kl. 4-8

J. NIEMIECKI:

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8

BIOLOGIA:

Wymagania edukacyjne - klasa 5

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8

GEOGRAFIA:

Wymagania edukacyjne - klasa 5

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8

PRZYRODA:

Wymagania edukacyjne - klasa 4

CHEMIA:

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukayjne - klasa 8

 

WOS:

Wymagania edukacyjne - klasa 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Wymagania edukacyjne - wychowanie fizyczne

INFORMATYKA:

Wymagania edukacyjne - klasa 4

Wymagania edukacyjne - klasa 5

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8

TECHNIKA:

Wymagania edukacyjne

FIZYKA:

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8

 

ETYKA:

Wymagania edukacyjne - kl. 1-3

Wymagania edukacyjne - klasa 4

 

RELIGIA:

Wymagania edukacyjne - klasa 1

Wymagania edukacyjne - klasa 2

Wymagania edukacyjne - klasa 3

Wymagania edukacyjne - klasa 4

Wymagania edukacyjne - klasa 5

Wymagania edukacyjne - klasa 6

Wymagania edukacyjne - klasa 7

Wymagania edukacyjne - klasa 8