foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 roku. 

Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. 

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadał na wtorek 9 lutego

Nasza szkoła kolejny raz włączyła się do obchodów w dniach 8-12 lutego przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne z uczniami.  Z uwagi na czas nauki zdalnej zajęcia dla uczniów klas starszych były prowadzone on – line, a dla uczniów klas 1- 3 stacjonarnie w czasie lekcji edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć na świetlicy. 

W klasach 4-7 zostały przeprowadzone w ramach lekcji wychowawczych i informatyki zajęcia profilaktyczne on – line na platformie MS Teams. 

Na stronie Internetowej szkoły umieszczone zostały materiały dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz plakaty promujące Dzień Bezpiecznego Internetu.