foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

                                                                                                                                                                              Skawina, 27.05.2020r.

KOMUNIKAT KONSULTACJE!

Szanowni Państwo Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

                                       
             Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  w Skawinie  informuje, że  od  1 czerwca 2020 r.    
uczniowie  mogą   odbywać  konsultacje  z poszczególnych przedmiotów organizowane  w szkole.

 
 
Konsultacje   mają charakter dobrowolny  dla uczniów.


HARMONOGRAM  KONSULTACJI (pobierz)  z dostępnością   nauczycieli. 
 
W  przypadku   chęci   uczestnictwa  ucznia   w konsultacjach,  prosimy o przesłanie    ZGŁOSZENIA (pobierz)   do  wybranego  nauczyciela  
( poprzez E- Dziennik), wg  wzoru.  (co najmniej  jeden   dzień  przed   umówionym  terminem).  
 
Po otrzymaniu ZGŁOSZEŃ, nauczyciele  poszczególnych przedmiotów  będą oczekiwać na uczniów w szkole.  
 
Zaznaczam, że konsultacje  w szkole  będą odbywać się   z zachowaniem reżimu sanitarnego  określonego  
w  PROCEDURACH  BEZPIECZEŃSTWA:  

1. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SKAWINIE W ZWIĄZKU Z COVID – 19.

2. WYTYCZNE GIS, MZ I MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 
     Informujemy także,   że  konsultacje  mogą także odbywać się   on-line  z wykorzystaniem Microsoft Teams.  
 
Zgłoszenie   należy wysłać w formie  wiadomości  e-mail  (E- dziennik)   do  wybranego  nauczyciela przedmiotu. 
 
Ustalenie  terminu    na konsultacje on – line  będzie   odbywało   się  w porozumieniu  Uczeń/ Rodzic/ Nauczyciel.  


                                                                                                                    Z poważaniem  
 
                                                                                                                   Elżbieta  Gutierrez