foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

23 września 2021 roku

w naszej szkole odbędą się wybory do ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KANDYDATAMI NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU (bierne prawo wyborcze) mogą być uczniowie dwóch najstarszych roczników - klasy siódmej i ósmej, którzy otrzymają poparcie swojej klasy i wychowawcy.

Jedna klasa może wystawić najwyżej trzech kandydatów.

Kampania wyborcza będzie trwała tydzień: od 15 do 22 września.

Czynne prawo wyborcze (czyli prawo wybierania przewodniczącego) mają uczniowie klas III – VIII.

W czwartek 23 września będzie obowiązywała cisza wyborcza.

Szczegółowy plan wyborów zostanie przedstawiony 22 września.