foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SKAWINIE

 

14 października 2022 r. z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie złożyli serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. W prezencie przygotowali także wspaniały koncert, w którym popisali się swoimi talentami dedykując pedagogom pięknie wykonane utwory.

W związku z tym, że nasza szkoła nosi zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej, w tym dniu obchodziliśmy także Święto Patrona Szkoły, potwierdzając, że idee głoszone przez KEN, czyli kult nauki, empiryczne zdobywanie wiedzy użytecznej, dobre wychowanie i umiłowanie ojczyzny są nadal aktualne i towarzyszą nam w codziennej szkolnej rzeczywistości.

W naszym święcie uczestniczyło wielu znamienitych gości: p. Arkadiusz Wrzoszczyk wicestarosta Powiatu Krakowskiego, p. Ewa Masłowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, p. Witold Grabiec - Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, p. Ryszard Majdzik - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie, p. Tomasz Stawowy - Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, p. Krystyna Droździewicz - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie, p. Czesław Gąsiorowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, p. Ewa Tarnopolska - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, p. Zdzisław Samborski - wiceprezes Fundacji „Dar serca”, p. Kazimierz Sasor- Komendant Straży Miejskiej w Skawinie, aspirant Mariusz Ćwiek z Komisariatu Policji w Skawinie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy szkoły.

Podczas uroczystości Dyrektor Elżbieta Gutierrez wyraziła radość, że szkoła ma tak wielu przyjaciół i sympatyków. Podkreśliła także, że jest dumna z uczniów, którzy chętnie się uczą i rozwijają swoje zainteresowania oraz z nauczycieli i pracowników, którzy stanowią wspaniały zespół, wręczając wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom Nagrody Dyrektora Szkoły. Dyrektor podziękowała także za współpracę wszystkim, z którymi szkoła współpracuje realizując wspólne programy oraz projekty i wręczyła kolejne statuetki „Przyjaciela Szkoły”. W tym roku otrzymali je: Firma ROBOTIX - Agnieszka Ziętarska, za rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości w ramach bardzo atrakcyjnych zajęć z robotyki oraz Muzeum Regionalne w Skawinie za dedykowane szkole programy, warsztaty i projekty, w których uczniowie poznają historię Polski oraz historię i tradycje naszej „Małej Ojczyzny”.

14 października był także wyjątkowym świętem dla uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie. Prezentowany przez nich program artystyczny pod hasłem „Nasza szkoła jest nie z tej ziemi”, przygotowany pod kierunkiem pań wychowawczyń Kingi Olszewskiej i Anny Bębenek oczarował wszystkich, w tym dumnych rodziców.

To było wspaniałe święto! Wszyscy jesteśmy dumni z naszej Szkoły. Dziękujemy także nieocenionej Radzie Rodziców, która, jak zawsze, wzorowo wsparła nas w organizacji uroczystości.

 

    

 

 

GALERIA