foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Przyjaciele szkoły

 

URZĄD MIASTA i GMINY  
   w Skawinie 

 GRANA    Sp. z o.o.                

    

PIEKARNIA J.K.B. Dąbrowski  

 

BERGE  LED                           
Wojciech  Mincberger  

ROBOTIX Agnieszka Zietarska 

 

Muzeum Regionalne w Skwinie  

 

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sp3skawina.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-13

Ułatwienia na stronie 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści częściowo niedostępne określone w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848) WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kinga Styczeń 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 122767656

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11a
1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do wejścia do szkoły, drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. Schody prowadzące na niski parter i wyższe piętra nie posiadają podjazdów.
4. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Budynek nie posiada windy.
6. Budynek jest wyposażony w poręcze ułatwiające przemieszczanie między kondygnacjami.
7. Wejście główne do budynku jest wyposażone w drzwi umożliwiające przejazd wózków inwalidzkich.
8. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
Przy wejściu do budynku można bezpośrednio załatwić lub otrzymać pomoc w załatwieniu spraw realizowanych w szkole.

 Grono pedagogiczne

Przedmiot Imię i Nazwisko Adres email
edukacja wczesnoszkolna mgr Joanna Drosińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Katarzyna Czoch Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Jolanta Zawada Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Grażyna Sieprawska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Anna Bębenek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Magdalena Grabek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
język polski: mgr Aleksandra Mioduszewska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
język angielski: mgr Ewelina Rankiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Anna Jakubas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przyroda/geografia: mgr Iwona Suwaj Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
biologia/chemia: mgr Anna Gumienna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
matematyka: mgr Anna Warot Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
muzyka: mgr Robert Budzyń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
historia i wos: mgr Monika Cichoń-Gładysz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
technika: mgr Janusz Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
plastyka: mgr Agnieszka Król Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wychowanie fizyczne: mgr Artur Surówka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Celina Moskal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
informatyka: mgr Gabriela Rawska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Janusz Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
logopeda: mgr Monika Birówka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
religia: mgr Ireneusz Milc Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
biblioteka: mgr Beata Pękala Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pedagog: mgr Małgorzata Szczypczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
psycholog: mgr Aleksandra Mazurek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
świetlica: mgr Marta  Chorąży Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Artur Surówka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Beata Pękala Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wdż: mgr Marta  Chorąży Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.