foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Rok szkolny 2017/2018 a kwestia zmiany szkoły

Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przypomina, iż zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi, rodzice uczniów klas III i klas VI, mogą na własną prośbę przenieść dzieci do klas IV i VII szkół podstawowych, które powstały po przekształceniu gimnazjów. Więcej informacji poniżej.

Czytaj więcej...

Logopeda

Zajęcia z logopedą są przeznaczone dla dzieci z deficytami z zakresu wymowy. W naszej szkole są one oparte o założenia pracy Metodą Krakowską.

Podczas zajęć dzieci nie tylko usprawniają aparat mowy (ćwiczenia praksji oralnej), ale również ćwiczą funkcje lewopółkulowe (lewa półkula mózgu odpowiada m.in. za sekwencyjne przetwarzanie informacji, w czym naukę mówienia oraz czytania), percepcję słuchową (w tym słuchu fonematycznego), wzorkową, usprawniają funkcje poznawcze, a także wykonują zadania programowania języka.

Wszystkie te działania mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie zaburzeń mowy oraz pracę z zakresu walki z dysleksją.

Zadania logopedy szkolnego:

 • Przeprowadzenie badań przesiewowych uczniów klas nowoprzybyłych w celu zweryfikowania stanu mowy dzieci;

 • Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy logopedycznej u dzieci;

 • Prowadzenie zajęć logopedycznych;

 • Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy.

Cele terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.

 • Wzbogacanie słownika.

 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

 • Stymulowanie funkcji lewopółklulowych

 • Stymulowanie uczniów zagrożonych dysleksją

 • Wspomaganie nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®

 

Dzień tygodnia

Monika Birówka

wtorek

13:00 – 15:00

środa

13:00 – 15:00

czwartek

13:00 – 15:00

 

NASZA OFERTA

 

 • Jednozmianowość: zajęcia od godz. 8.00.

(wydzielony cały parter i I piętro),

 • Mało liczebne klasy - indywidualizacja nauczania,
 • Atrakcyjna oferta  edukacyjna:

- ciekawe lekcje, konkursy,

- zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom uczniów (m.in. językowe, matematyczne, komputerowe – programowanie,
taneczne, sportowe (basen), muzyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, drużyny zuchowe),

- opieka psychologiczno - pedagogiczna (zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, opieka pielęgniarki),

- realizacja projektów, innowacji, wycieczki, E- dziennik,

 • Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra,
 • Wychowanie do wartości,
 • Bezpieczeństwo - profesjonalny system monitoringu,
 • Nowoczesne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne (multimedia), pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia,
 • Świetlica (7.00 – 17.00); opieka, zajęcia, odrabianie zadań,
 • Pyszne obiadki,  sklepik,
 • Dowóz.

 

Nasza szkoła w obiektywie