foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Skawinie

 

Dokument do pobrania:   Standardy ochrony małoletnich

 

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sp3skawina.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-13

Ułatwienia na stronie 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści częściowo niedostępne określone w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848) WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kinga Styczeń 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 122767656

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11a
1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do wejścia do szkoły, drzwi nie otwierają się automatycznie.
3. Schody prowadzące na niski parter i wyższe piętra nie posiadają podjazdów.
4. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Budynek nie posiada windy.
6. Budynek jest wyposażony w poręcze ułatwiające przemieszczanie między kondygnacjami.
7. Wejście główne do budynku jest wyposażone w drzwi umożliwiające przejazd wózków inwalidzkich.
8. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
Przy wejściu do budynku można bezpośrednio załatwić lub otrzymać pomoc w załatwieniu spraw realizowanych w szkole.