foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Skawina, 19.12.2019 r.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ - 2 i 3stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią informujemy, że organizacja zajęć wychowawczo – opiekuńczych w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. będzie uwzględniać:

1) Organizację zajęć dla uczniów: zgodnie ze złożonymi do Wychowawców deklaracjami.

2) Dowóz uczniów - NIE

3) Obiad - TAK.

Z poważaniem

Elżbieta Gutierrez

HO, HO, HO ! ODWIEDZIŁ NAS ŚW. MIKOŁAJ! ??


Dzisiaj 6 grudnia przybył do naszej szkoły ze swoją drużyną św. Mikołaj. Odwiedził wszystkie klasy wszyscy otrzymali prezenty. Nikt nie dostał rózgi, wszyscy byli grzeczni!

 

 

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2019/2020, „Zimowa przerwa świąteczna” trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto, dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2019/2020 (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego) są także 2 i 3 stycznia 2020 r. (Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. 2017 r. poz. 1603).

Informujemy także, że szkoła, zgodne z § 5 ust.1. Rozporządzenia, zorganizuje w dniach 2, 3 stycznia 2020 r. (w godz. 8.00 - 16.00) zajęcia wychowawczo - opiekuńcze, w przypadku potrzeb zgłoszonych przez Rodziców.

Informację o konieczności organizacji zajęć proszę zgłosić do Wychowawcy klasy w terminie do 18 grudnia 2019 r.

Uwagi:

1) Dowóz - w zależności od ilości uczniów.
2) Obiad - w zależności od ilości uczniów.

Ostateczna informacja o organizacji dowozu i obiadu - 19. XII. 2019r.

Z poważaniem
Elżbieta Gutierrez

Andrzejki 2019

Koniec listopada jest okazją do kultywowania naszej tradycji - wspólne obchodzenie popularnych katarzynek i andrzejek. W sali gimnastycznej odbyła się zabawa andrzejkowa oraz słodki poczęstunek od Rady Rodziców.

 

 

 

Czytaj więcej...